top of page

הצהרת נגישות

מבוא
בישראל, כ-18% מהאוכלוסייה בישראל הינם אנשים בעלי מוגבלויות שונות: מוגבלות פיזית, חושית (לקות ראייה ושמיעה), לקות נפשית ולקות שיכלית. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים בישראל כ- 1,440,000 אנשים עם מוגבלות ועבורם נושא הנגישות הינו קריטי.

אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש בשירותים שאנו מציגים, לרבות באתר שלנו ובמידע המוצג בו, ולאפשר חוויית גלישה מיטבית.
אנו מאמינים כי לכל אדם ישנה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.
אי לכך אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת להקל את השימוש באתר.

שימוש באתר נגיש
האתר הונגש לפי הנחיות נגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0 לרמה AA.

התאמת הנגישות באתר פותחה על ידנו. כל הזכויות שמורות. לייעוץ וסיוע בהנגשת טכנולוגיות אינטרנט הנך מוזמן לפנות למשרדנו.

כיצד עובדת ההנגשה באתר זה?
מבנה נגיש
תפריט נגישות
מבנה נגיש
מבנה האתר מאפשר ניווט פשוט באמצעות המקלדת. באמצעות לחיצה על הכפתור TAB ניתן לעבור בין החלקים והפקדים שבאתר.
מבנה האתר גם מותאם לתוכנות ועזרים לקריאת אתרי אינטרנט.

תפריט נגישות
באתר מוצב תפריט נגישות, שבאמצעותו ניתן להתאים את האתר לצרכים האישיים של המשתמש המאפשר את ההתאמות הבאות:

מצב ניגודיות גבוהה, צהוב/שחורת וניגודיות מוגברת של תמונות
מצב מונוכרום שחור/לבן
הגדלת גודל הגופנים בעמוד עד 200%
הקטנה גודל הגופנים בעמוד עד 50%
הגדלת רווחים בין שורות טקסט עד 200%
הקטנת רווחים בין שורות טקסט עד 50%
שינוי סמן העכבר לסמן לבן גדול
שינוי סמן העכבר לסמן שחור גדול
הדגשת קישורים
מפת האתר

הבהרה חשובה:
ייתכן ויתגלו באתר דפים או פקדים שטרם הונגשו או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי על מנת להנגישם במלואם. כמו כן, יתכן שיתגלו פערים בין דפדפנים ותוכנות שונות לקריאת מסך.

אפשרויות הנגישות כולן מותאמות במלואן לדפדפני Google Chrome ו Mozilla Firefox.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה.

תמר נגישות מעסיקה אנשים עם מוגבלות, הן באופן ישיר והן בשיתופי פעולה מתוך הבנת החשיבות לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה.

כל מידע הנמסר ללקוחות, בכתב או בעל פה, יימסר לכל אדם עם מוגבלות באופן שיבטיח לו את נגישות המידע, לפי בקשה.

בכל שאלה בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות
ניתן לפנות ישירות ל:עומר לובלסקי – בדוא"ל: Office@Tamar-Negishut.com בטלפון: 077-7882123

bottom of page